Specjalista ds. transportu i logistyki

CO DAJE UDZIAŁ W KURSIE?

Szkolenie zapoznaje Uczestnika/czkę z teorią z dziedziny transportu i logistyki oraz sposobami jej praktycznego zastosowania, a także pozwala (w cenie kursu) uzyskać kwalifikacje i certyfikat umożliwiający wykonywanie zawodu.

OMAWIANE ZAGADNIENIA:

  • prawo transportu drogowego, prawo pracy, a praca w transporcie,
  • charakterystyka ogólnych zasad budowy i eksploatacji pojazdów ciężarowych,
  • zasady pracy z przesyłkami towarowymi,
  • prezentacje sposobów tworzenia zamówienia na przewóz,
  • omówienie zawierania umów przewozu przez przewoźnika,
  • wiedza z zakresu wypełniania dokumentów transportowych i celnych,
  • elektroniczna giełda ładunków,
  • omówienie łączenia przesyłek towarowych w pakiety.
Ciężarówki jadące autostradą