Kurs zarządzania procesami produkcyjnymi i dystrybucją w zakładzie przemysłowym

CO DAJE UDZIAŁ W KURSIE?

Szkolenie przygotowuje Uczestnika/czkę pod względem teoretycznym oraz praktycznym z zakresu produkcji i dystrybucji, a także umożliwia (w cenie kursu) uzyskanie kwalifikacji i certyfikatu pozwalających na wykonywanie zawodu.

ZAGADNIENIA PORUSZANE NA KURSIE:

 • planowanie strategiczne,
 • symulowanie taktyki,
 • planowanie operacyjne produkcji,
 • cykl tworzenia produktów,
 • sposoby planowania przy danych typach produkcji,
 • przygotowanie produkcji,
 • human resources,
 • zdolności produkcyjne,
 • wyposażenie,
 • prognozowanie,
 • sprzedaż i produkcja,
 • charakterystyka głównego planu produkcji,
 • harmonogram,
 • MRP, MRP II, ERP,
 • ograniczenia i ich analiza,
 • omówienie nowoczesnych metod wspomagających planowanie,
 • omówienie harmonogramu produkcji – metodologia Lean.
Ilustracja pustej hali fabrycznej.